Skip to content

Slnečný cyklus a rok 2012

26/10/2009

Varovanie na začiatok: tento článok je plný odborných termínov a bežne sa niečo takéto berie ako poplašná správa… takže ak ste jedinci so sklonmi panikáriť a nechuťou k vede, neodporúčam čítať. (Ja som to ledva napísala. 🙂 )

Ja viem, ja viem… o roku 2012 počúvate stále. Ale mne to nedalo… keď som pred týždňom pozerala jeden dokument o superkatastrofách a hovorili o slnečnom vetre. Chcela som to spracovať do článku, ale Michael ma zdržiaval, ešte máš čas, ešte je to OK… až som včera narazila na jeden komentár k článku na minigrimi o roku 2012… a keď som sa pozrela na pôvodný článok hore, tak mi bolo jasné prečo. Okrem iného sa v ňom hovorí o slnečnom vetre: “jednoducho povedané” 🙂 o prúde polarizovaných častíc, ktoré Slnko zo seba vyvrhne v súlade s jedenásťročným cyklom objavovania sa a miznutia tzv. slnečných škvŕn. Polarita daných častíc závisí od polarity škvrny: tie so severnou polarizáciou sú OK, tie s južnou už nie sú až také OK.

Čo sa stane, keď nás zasiahne slnečný vietor? Vo vyššie uvedenom článku je uvedené toto:

“Na internete som našla aj správu NASA z 26.3.2008, v ktorej sa hovorí, že každých 11 rokov sa Slnko správa nekooperatívne – vybuchujú na ňom slnečné škvrny a posielajú k Zemi elektrónové mraky rýchlosťou hraničiacou s rýchlosťou svetla. Tieto slnečné búrky dokážu odstaviť elektrickú sieť a narušiť televízne vysielanie. Pretože svet je dnes tak “zosieťovaný”, ako je, sme veľmi citliví na tieto poruchy. V januári vraj vedci objavili nejakú slnečnú škvrnu s obrátenou polaritou, ktorá signalizuje začiatok nového cyklu – a niektorí predpovedajú, že za 4 roky, keď bude vrcholiť, sa nám nebude vodiť zrovna najlepšie…”

Tie štyri roky sú časom, kedy množstvo slnečných škvŕn dosiahne maximum, pretože jedenásťročný slnečný cyklus nie je pravidelne rozdelený: maximum prichádza rýchlejšie ako odznieva. Slnečné škvrny nie sú nič iné ako diery v slnečnom obale, cez ktoré môže unikať slnečná hmota vo forme už vyššie spomínaných polarizovaných častíc. Bežne sú tieto častice zachytávané magnetickým poľom Zeme a skĺzavajú smerom k pólom, kde sa prezentujú vo forme polárnej žiary; je pomerne vzácne, aby sa objavila aj v nižších zemepisných šírkach (aj keď si spomínam, že to nie je tak dávno, čo sme ju mohli pozorovať aj na Slovensku – bolo to v roku 2003 a práve vtedy bol asi nejaký veľký výtrysk zo Slnka, keď sa to dostalo až k nám, pretože maximum toho obdobia bolo podľa všetkého asi tri roky predtým… ).

Sprievodný znak tohto úkazu býva zlyhávanie komunikačných a iných sietí… pretože polarizované častice narážajú do častíc v našej atmosfére a tým spôsobujú malé či väčšie magnetické búrky. Keďže magnetizmus a elektrina sú úzko spojené (snáď si z fyziky aspoň matne pamätáte pojem “elektromagnetizmus”, keď v cievke pôsobením elektrického prúdu môžete vyvolať skutočné magnetické pole s kladným a záporným pólom), magnetická búrka vyraďuje z činnosti elektroniku.

Zaujímavé je aj to, že nie vždy je maximum rovnako veľké; Slnko má totiž ešte jeden cyklus, ktorý je o trochu dlhší, a preto sa skutočne veľké maximá opakujú po dlhších ako jedenásťročných intervaloch. V danom dokumente zaznelo číslo 22 a bol v ňom zdokumentovaný prípad z jedného amerického mestečka z roku 1989, kedy im jeden taký väčší slnečný výtrysk vyhodil všetky systémy na deväť hodín a v meste vypukol chaos… a to mali ešte šťastie, že to bolo len deväť hodín a bolo to pomerne malé mestečko.

No a k polarite škvŕn: prečo nie je dobré, keď sú častice nabité opačne?

Ako už bolo povedané, magnetosféra (čiže magnetický obal Zeme) je schopná tieto častice zachytiť a ony po nej skĺznu. Ak je ich rýchlosť vysoká (rýchlosť slnečného vetra sa v blízkosti Zeme pohybuje od 300 do 800 km/h), stane sa to, čo sa stane, keď častice narazia do poľa: pole na ne istým spôsobom reaguje, trochu sa otrasie a znovu sa stabilizuje. To je prípad severnej polarizácie. Ak je polarizácia južná, magnetosféra sa akoby strhne na jednu stranu, čiže zemský povrch na strane privrátenej k Slnku je v podstate vystavený ničivému pôsobeniu častíc. (Predstavte si to ako kométu s jadrom a chvostom; ten chvost smeruje od Slnka, to jadro je naša Zem.) A pokiaľ je slnečný vietor dostatočne rýchly, častice majú väčšiu hybnosť a prenikajú tenkou vrstvou magnetického obalu… a katastrofa je na svete.

Možno sa pýtate, prečo sa máme zaujímať o nejaké mizivé častice, ktoré sa okolo nás preženú a my ich priamo ani nezaregistrujeme. Prečo: pretože priamo ich nezaregistrujeme… ale nepriamo nám zrútia všetky systémy, na ktorých sme si vystavali spoločnosť. Odstavia všetko, čo funguje na elektrinu, odstavia všetko, čo generuje magnetické pole, odstavia satelity, komunikáciu, všetky siete, pretože magnetické búrky preťažia transformátory, za pomoci ktorých sa z elektrární rozvádza prúd všade po svete. A to sa netýka len domácej spotreby: to sa týka tovární, čističiek vôd, dopravy, oznamovacích prostriedkov, medicínskej techniky, úradov… všetkého. Jediným oznamovateľom toho, že sa deje niečo vážne, bude polárna žiara viditeľná aj v oblasti rovníka (keď už niečo, čo má názov “polárny”, vzniká v oblasti rovníka, tak to niečo predznamenáva 🙂 ), ako budú častice narážať do jednotlivých vrstiev atmosféry a tam sa “rozsvecovať”.

A potom som si spomenula na psí… a na to, že keď niečo Otec a anjelskí chcú spraviť, tak na to využívajú prírodné javy.

Michael, 18.10.2009
Takže som včera pozerala dokument zo série BBC o možných katastrofách, ktoré Zem čakajú, a bolo tam o slnečnom vetre a koronálnych ejekciách (čiže výtryskoch hmoty zo Slnka v podobe polarizovaných častíc) a polarite poľa v smere sever-juh a tak ďalej… no a mám v tom chaos.
Vôbec v tom nemáš chaos: začala si uvažovať nad tým všetkým vtedy, keď spomenuli 22-ročný cyklus Slnka… že maximum činnosti je v polovici cyklu, čiže po jedenástich rokoch. A vtedy si si spomenula na numerológiu a majstrovské čísla 11 a 22… to nie je náhoda. Rovnako ako nie je náhoda, že ďalšie slnečné maximum bude v roku 2011 (čiže dvetisíc jedenásť) a teda iba rok predtým, ako má prísť ten očakávaný koniec mayského kalendára… a vtedy si sa spýtala tú kľúčovú otázku
Či tá energia, to, čo sa bude ponáhľať zo Slnka k nám, nie je náhodou energia psí… čiže vaša energia, ako si mi to povedal. Pretože ak využívate prirodzené procesy na zariadenie určitých vecí, ja nevidím vôbec žiadny dôvod, prečo by tá katastrofa v roku 2012 nemohla byť práve obrovskou slnečnou búrkou, pričom vznikne pole s južnou polaritou a doslovne zmietne ten náš už teraz slabnúci magnetický štít úplne… všade bude koniec elektrickým transformátorom, celý náš svet sa zrúti a budú ho musieť vybudovať odznovu… tí, ktorí na ňom ostanú. A nie je vylúčené, že vlastne ostanú všetci.
Všetci neostanú… tí, ktorí zahynú, pôjdu vyššie, pretože budú vedieť, ako sa s tou energiou vysporiadať. Použijú ju na zvýšenie vibrácií svojho tela a doslovne zmiznú preč

Porovnajte si toto: je to sen, ktorý mal pred časom Tomáš (jeden z našich autorov, ktorému týmto pádom ďakujem za povolenie zverejniť to 🙂 ) o konci sveta.

“Bolo to za bieleho dňa. Nebola zima, práve naopak. Mal som na sebe oblečené akési ľahké biele rúcho. Bol som vonku na dvore. Zrazu všetko stíchlo…a ja som vedel, že to je to ticho pred búrkou. Zrazu bolo všade biele svetlo, a akýsi zvláštny hluk. Nebol nepríjemný. Rýchlo som sa niečoho chitil, lebo niečo mi hovorilo, že by som to mal spraviť. Asi za štvrť sekundy sa celým územím prehnala obrovská tlaková vlna. Keby som sa nedržal, spadol by som. Mne tá vlna nič nespravila. Ani škrabanec. Pozrel som na ostatných. Práve sa zviechali zo zeme. Tváre nemali vyplašen, boli otupené. Vyzerali ako narkomani. Taký tupý výraz na tváry. Vedel som že toto je ten dlho očakávaný začiatok. A tiež som vedel, že moji blízky tu už nebudú. Nezvládli tie silné vibrácie. Cítil som súcit, ale nemrzelo ma to. Cítil som prevažne lásku. Výbral som sa zistiť ako sú na tom ostatný. Zašiel som za jedným kamošom. Tiež bol v pohode. Cítil som pocit začať od znovu. Vybudovať. Žiadne hranice a obmedzenia. Len láska. Krajina vyzerala dosť spustošene. Ale nebolo to smutné. Vo vzduchu bola nádej a láska.”

(Moja interpretácia: ticho – výpadky signálov v prijímačoch a elektronike; svetlo+hluk – výbuchy transformátorov v dôsledku preťaženia vedení; tlaková vlna – následok explózií; “narkomanské výrazy” – vysporiadavanie sa s energiou psí, so zvýšenými vibráciami; pocity začiatku, lásky, súcitu – akceptovanie nových podmienok a prechod do inej dimenzie (?) )

Na záver ešte niečo, čo by tu malo byť: ďalšie varovanie.

Michael, 9.10.2009
Budúcnosť sa nedá vidieť presne. Vidíš najpravdepodobnejšiu cestu; o tom sme už kedysi hovorili. Aj keby to bolo trebárs len na niekoľko minút dopredu, stále je to niečo, čo sa môže zmeniť… za určitých okolností. Neradi prezrádzame ľuďom niečo, čo sa môže stať… pretože oni to vezmú ako niečo, čo sa určite stane. Ľudia zvyknú veriť veštcom a potom sú prekvapení, keď sa vyplní to, na čo sa celý čas programovali. Keďže priestor a čas sú zameniteľné, tak to, čo vidíš v „budúcnosti“, dokážeš priamo zhmotniť v priestore v tom okamihu, kedy si presvedčená, že sa to má naplniť. Preto je to pomerne nebezpečné. LOA funguje na podobnom princípe: ak požiadaš o niečo, čo sa má stať, smeruješ vlastne požiadavku do budúcnosti. Vytváraš silnú linku, najpravdepodobnejšiu cestu. A keď tomu dostatočne veríš, dostatočne silno, tak sa v danej chvíli tá požiadavka zhmotní

Takže napriek všetkému… prosím, nepanikárte. 🙂

Reklamy
44 komentárov leave one →
 1. Tomáš permalink
  26/10/2009 20:27

  🙂 Ten posledný michaelov odkaz bol akoby pre mna 🙂

  ano aj o tom som uvazoval, ze ty co vzostupia, zomru. ved akoby sa inak dostali do inej dimenzie? alebo snad ked vzostupime, zmeni sa vsetko tak akoby sme tu nikdy neexistovali? zomrieme prirodzenov cestov, alebo sa skutocne “vyparime” ???
  -to su celkom dobre namety na rozmyslanie.

  hmm. uvidime. kazdopadne si pripadam ako vo filme “Bermúdsky trojuholník” 🙂

  • sassenkaaa permalink
   29/10/2009 10:32

   Myslim ze ti co budu chciet a moct postupit sa premenia na cistu energiu.. v tom case uz fyzikalne zakony nebudu fungovat tak ako pred tym a ,,bude to mozne”..
   Inak super clanok :))..

 2. HowHigh permalink
  26/10/2009 22:00

  Myslím, že odpoveď na toto sa dozvieme až v ten daný okamih. Nevieme či tí, čo vzostúpia jednoducho zmiznú a ocitnú sa v novej dimenzii alebo tu zomrú a ich energia sa ocitne v novej dimenzii.
  Aj tak tu je stále ten istý problém a to, že človek musí väčšinou opustiť svojich blízkych a ľudí ktorých má rád. To je na tomto asi ten najväčší problém a je vlastne jedno ako sa to stane. Viem, že to potom bude asi cítiť trochu inak, netreba sa moc “viazať”, ale doprdele človek si niekoho obľúbi a hneď sa musí lúčiť. Asi láska nadobudne trošku iný, asi väčší rozmer.

  • daeduwen permalink*
   27/10/2009 07:52

   ja to chapem tak, ze najprv musis odpustit… ono nie je nahoda, ze mi najprv “podstrcili” toho Uzzu a potom toto… ak odpustis, oslobodis sa od vztahov, ktore ta k ludom viazu. a to nie len odpustit to zle, co sa stalo, ale uplne vsetko, odpustit a zabudnut… a potom si slobodny a mozes zacat od zaciatku

   • Rene permalink
    29/06/2010 17:21

    Ano, suhlasim, odpustenie ma najvacsiu silu a je alfou aj omegou zivota.

 3. jana73 permalink
  26/10/2009 22:37

  … tomas, prosim ta, ked budes moct, pod na mail, alebo forum, vdaka … k tomuto nieco som chcela … dakujem

 4. jana73 permalink
  26/10/2009 22:50

  … a dakujem, som zabudla … 🙂

 5. Nina permalink
  27/10/2009 17:54

  Vzostúpim iba vtedy ak umriem???Keby to bolo bezbolestné,tak s tým nemám problém,len nech to nebolí.

  • daeduwen permalink*
   27/10/2009 18:38

   bolest je iluzia… bolest nad tebou ma moc len vtedy, ked jej vzdorujes. svojich demonov treba prijat, nie im vzdorovat

   • Rene permalink
    29/06/2010 17:14

    Bolest je psychicka zalezitost, ked uz sme pritom, tak ani dotyk neexistuje, tak isto, ako neexistuje rozdiel medzi dobrom a zlom, takze nicoho sa bat nemusis

   • mata permalink
    26/08/2010 08:37

    Mýliš sa rozdiely medzi dobrom a zlom sú a to priveľké… dotyk takžiež existuje len ho musíš vnímať…

  • kristal permalink
   10/11/2009 18:20

   v Biblii sa píše: …a živí budú závidieť mrtvim…”

   • Rene permalink
    29/06/2010 17:15

    Ano budu zavidiet, ale nie bolest …

   • Čikitet permalink
    30/06/2010 18:13

    len pekne živte svoje strachy hi hi hi 😀 ?

 6. Jantar permalink
  02/11/2009 22:57

  Ahoj,
  pomerne všade sa dočítavam, že s rokom 2012 a udalosťami v ňom, sú spojené indigové deti. Ja však nenachádzam odpoveď, neviem utíšiť myseľ. Môžete sa prosím popýtať anjelov na bližšie informácie?
  Ďakujem všetkým 😉

  • daeduwen permalink*
   04/11/2009 20:32

   s tym su spojene nielen indigove deti… indigove deti si tento cas zamerne vybrali, pretoze vedia, ze nieco podobne pride, a kedze su uz dost daleko, co sa tyka osobneho vyvoja, je to pre nich sanca po pomerne kratkej dobe tu prejst vyssie. viac ti k tomu nejako neviem a ani prilis nechcem povedat… neviem, co presne chces vediet, takze ak, skus to formulovat presnejsie 🙂

 7. Jozef permalink
  04/11/2009 20:07

  Ahoj mam rad podobne clanocky ,technicko vysvetlujuce co a ako .Dik

 8. Jantar permalink
  05/11/2009 00:01

  Daeduwen, chodim za jednym panom (nebudem menovat), ktorý je taktiež liečiteľom pomocou Reiki (som zasvatena do 3. stupna). Pri poslednej návšteve mi bolo povedané, že patrím k indigovym. Stále som niečo take tušila (aj tym, ze som bola ina ako ostatne deti)… už dlho mám pocit, že sa niečo blíži, nejaká zmena k lepšiemu. Ale mala som skor pocit, ze zacneme budovat novy svet, nie ze to vyuzijeme ako postup vyssie. To je dovod mojej prvej spravy. Chcela som len blizsie informacie o vývine udalosti. To vsak asi nikto nevie. A ked sa ti nechce o tom pisat, nevadi 😉 Budem sa nadalej pýtat tych svojich 🙂

  • daeduwen permalink*
   05/11/2009 10:21

   nejde ani o to, ze sa mi nechce pisat… ja si skor myslim, ze ty o tom vies viac, nez si myslis, pretoze citis, co je tvojou ulohou… to je jedine na com zalezi 🙂
   a mimochodom, su na teba hrdi 🙂

 9. Jantar permalink
  05/11/2009 13:35

  Ďakujem Ti, ani si nevieš predstaviť, ako ma potešila posledná veta. Niekedy to človek potrebuje aj počuť, najmä keď si nevie ustáliť city 🙂 Ďakujem všetkým čo ma vedú 😉

 10. boo bak permalink
  11/11/2009 00:18

  hm.. vám všetkým, čo ste si istý, že sa “vyparíte”, sa to povie… ale čo mi ostatní, ktorí máme ešte veľmi ďaleko k tomu vyššiemu? príde mi to ako nespravodlivosť – že som v tomto živote nedostala také šance, ako napr. vy iní – buď ste stihli postúpiť rokmi, alebo inkarnáciami, alebo dačím iným. možno je duša večná a telo len schránka, no to nič nemení na súčasnom stave – že si to chcem overiť v tomto živote! a nie že ma dáky elektromag. prúd zabije 😦

  • daeduwen permalink*
   11/11/2009 18:18

   najlepsia cesta, ako sa “vyparit” :), je verit, ze sa tak stane… kasli na to, aki vyspeli su ostatni. a na rokoch ci inkarnaciach vobec nezalezi… zalezi na viere. ak veris niecomu, co chces dosiahnut, tak to tak jednoducho bude… pretoze ludia su najlepsie transformatory ake momentalne existuju v nasej dimenzii

  • Rene permalink
   29/06/2010 17:24

   Pises o reinkarnaciach a zaroven pises o tom, ze si sancu nedostala ako ini, si si tym skutocne ista ? Ked sme uz pri tych reinkarnaciach, si si ista ze prave v tomto zivote nevyrovnavas svoju karmu na to “magicke” cislo nula ?

 11. boo bak permalink
  11/11/2009 23:09

  no jo, ale ja som ťažší kaliber 😀 ja musím vidieť aj výsledky, aby som uverila… no keď sa aj snažím, ale nič, tak mi to príde, že na to nemám 😦 preto mám pocit, že sa nikam nemôžem pohnúť, zdokonaliť sa. žiadne cvičenie či pokus nevychádza 😦
  a ešte dačo… snažiť sa o niečo viac ako predtým len kvôli tomu, že nechcem “umrieť” mi príde pokrytecké a nesprávne. aj keď niekto tvrdí, že dôležité je chcieť postúpiť, no mne svedomie nedá, z akých je to dôvodov. neviem, či ma chápeš, neviem jednoducho a v skratke vysvetľovať 😀

  • jana73 permalink
   11/11/2009 23:21

   mila boo bak,,, citila som to, co citis ty teraz … len sa upokoj, a pokracuj … vysledok odrazu akoby “pride”… strach by nemal byt tvojim hnacim motorom a ani netrpezlivost, sama som taka-netrpezliva, uz na tom pracujem, takze na zaklade vlastnej skusenosti hovorim … tak to prosim i tak ber, je vsak mozne, ze ta trosku chapem … len pokoj, trpezlivost a najma, ako pises, sama si odpovedz, ci nie je nahodou pre teba podstatnejsie rast a pracovat na sebe a to je vlastne cesta tam, kam chces … osobny a moj nazor je ale toto vsetko, ako hovorim, vsetko len najlepsie …

 12. boo bak permalink
  12/11/2009 01:28

  ďakujem za podporu 🙂 CHCEM rásť, no zároveň sa BOJÍM, že na to nemám, ako som spomínala a ešte sa aj BOJÍM, že čo prípadne nájdem, bude strašidelné a spôsobím sebe či iným, nedajbože, nejakú škodu… takže “fasa” 😀 som taký strachopud 😛
  ešte neviem, z ktorého rohu vlastne začať, lebo skúšam čo ma zaujme, od všetkého niečo, no nie veľmi to funguje 😦 a som netrpezlivá a už nie je moc času 😛
  kamarát vyslovil názor, že si mám nájsť “učiteľa” – niekoho, kto mi pomôže, usmerní ma. ale kde ho nájsť? pritom mi napadlo, že by to mohol byť nejaký ten anjel strážny alebo dačo také, len to by sa mi muselo PODARIŤ sa s ním spojiť 😛

  • moonica permalink
   13/11/2009 01:22

   boo bak,
   neboj sa … a niekedy je poradie “náhod” také, že si učiteľ nájde učňa/učnicu 😉

 13. Jantar permalink
  12/11/2009 21:43

  Už dlhšie som sa chcela opýtať, či je náhoda, že tieto udalosti nastanú v roku Draka?(podľa čínskeho kalendára). Alebo náhody neexistujú?

 14. daeduwen permalink*
  13/11/2009 11:03

  marnost… ja som si to vobec neuvedomila, ze to ma suvis s rokom draka…
  a je fakt, ze na nahody neverim uz davno… takze to rozhodne nebude nahoda

 15. maros permalink
  13/11/2009 23:26

  Z roku 2012 nepocitujem obavy.Neviem si predstavit,ze jednedo dna len tak bude vsetko uplne inak a moji blyzky budu prec.Toto mi nahana strach a uzkost.

 16. 14/11/2009 17:16

  ,, …a živí budú závidieť mrtvim ,, / No to stojí za zamyslenie teda. hmm… Veru pise sa to tam tak, a co z toho vypliva? Ze sa ozaj nieco v nas pretransformuje do takeho skupenstva ze sa nam budu javit ostatní ludia ktorí neveria vo svoje duchovne jadro akoby boli zive mrtvoly. Oni budu vnimat vsetko tazkopadne dokonca sa hovori o tom ze nebudu nejaky cas vnimat nič okolo seba. Predstavte si teda ze Tí ktorí sa tymto procesom posunu a zmenia svoje energeticke tela natolko ze sa budu stale uvedomovat ,, že sú ,, aj napriek tomu ze ich telá už nebudú (akoby sa vyparili), no a Tí ktorí prežili vo svojich hmotnych telach budú zavidieť tím ktorý akoby zomreli (vyparili sa), čiže Živí budú závidieť mŕtvim !! . Skuste si predstaviť ze dostanete silu tvorit na inej urovni ako doteraz. Hmm to je len jeden pohlad na dej ktorý moze byt pravdivý a zodpovedať prvemu citatu ze: ,, …a živí budú závidieť mrtvim .. ,,
  no nie? 😉
  Salute by Amfortas

 17. Gemina permalink
  18/11/2009 17:21

  Narazila som na jeden link. Na stránku venovanú roku 2012 a na nej na jeden článok, ktorý sa mi ihneď spojil s týmto článkom http://rok2012.sk/maysky-kalendar.php 🙂

 18. Kto-som-to-mi-povedz-ty permalink
  26/11/2009 00:13

  Ja neviem. či je to správne a nie hlúpe. Ale ja by som sa s tebou veľmi chcel stretnúť. Ja, chcem to kvôli tomu, že mi dávaš pomocou anjelov odpovede. Len jedno stretnutie. Kdekoľvek, kedykoľvek len mi daj príležitosť spoznať ťa. Ja som na teba moc zvedavý, po tom čo som si začal čítať veci tu na tejto stránke VŠETKO ale úplne všetko mi zapadá do seba. Prosím ozvy sa. Ak by si sa aj neozvala, z celého srdca ti ďakujem za to čo si pre mňa spravila. Dala si mi to, čo som hľadal asi rok a pol možno viac, odpovede každodenného života. ĎAKUJEM !!! Micheala pozdravujem tiež, aj keď viem, že je teraz tiež pri mne(čírou náhodou som dostal od mojej maminy kartičku s archanjelom Michaelom. Ešte raz ĎAKUJEM !

  • moonica permalink
   26/11/2009 10:10

   len toľko, že náhody neexistujú … a nebola tá kartička nenáhodou v súvislosti s 29.9. ?! 😉

   • Kto-som-to-mi-povedz-ty permalink
    26/11/2009 15:02

    moonica : Neviem, tú kartičku som dostal od mojej mamy, tak bezdôvodne. Proste bola u jednej pani ktorá sa tiež vie rozprávať s anjelmi a doniesla mi ju. 🙂

  • daeduwen permalink*
   26/11/2009 12:52

   chces sa stretnut so mnou, s autorkou clanku? (teda, autorka… ja nie som vlastne ani redaktor, ja som len zapisovatel… 🙂 )

   Michael hovori, ze sa este nesmieme stretnut zoci-voci. ze na to este nie je spravny cas. ak chces, mozeme si zatial pisat… ale stretnut sa s tebou este nemozem. ak si vydrzal jeden a pol roka hladat, tak pockas snad este o nieco dlhsie 🙂

   mailova adresa – toto meno na gmail.com

   • Kto-som-to-mi-povedz-ty permalink
    26/11/2009 15:05

    Ja som ťa už našiel ;). A pravdaže budem rešpektovať tvoje rozhodnutie a nebudem nijako dobiedzať, bude mi cťou si s tebou písať. A dúfam, že jedného dňa sa stretneme. 🙂

 19. Artorius permalink
  29/11/2009 22:29

  “Kto-som-to-mi-povedz-ty” … mohol/a by si sa mi ozvať ? , mail : playerB@zoznam.sk
  prečo ? to by som aj ja rad vedel … proste viem, že ťa mam kontaktovať , tiež si píšem s daeduwen

 20. Lado permalink
  19/04/2010 14:42

  zdravim vas vsetkych!
  zaujmave diskusie tu vediete…uz tu nieco zaznelo o indigovych detoch…ze vraj su este duhove a krystalove…o krystalovych je na nete pomerne malo pisane a o duhovych skoro vobec…velmi by som chcel nieco o nich vediet…teda ak niekto o nich nieco vie ,bol by som nesmierne vdacny ak by to napisal…dakujem…a nech sa vam dari !

 21. esscho permalink
  06/10/2010 21:32

  Hoci mam uz 47 rokov,stale citim vieru,akoby som mal 10 a niekto mi rozprava pribeh a ja pozorne pocuvam a prezivam kazde slovo.Dieta neomylne vyciti pravdu aj klam a ja tu citim nieco pekne a uprimne,aj napriek tomu konkretnemu,pre niekoho mozno desivemu odkazu na nasu buducnost.Vsetci sme prepojeny so vsetkym,tak ako by bolo mozne,ze niekto sa vymani a opusti Zem, nase Slnko a niekto uviazne bezmocne zda sa bez pomoci.Verim,ze sa udeje nieco vynimocne, lebo prechadzame do cyklu s vyssimi vybraciami, ale slepy vacsinou nemozu za svoju slepotu a deti sa v skole tie musia naucit najskor citat…
  Som rad,ze som nasiel tuto stranku a dakujem za to svojej gramatickej negramotnosti,lebo som potreboval zistit,ake i/y sa pise v slove mrvymi po v a vyhladavac ma zaviedol sem.

 22. reeller permalink
  24/02/2011 19:49

  Neviem či ste pozerali StarGate ale kradnete im nápady :D:D…

  • daeduwen permalink*
   24/02/2011 19:51

   nepozerala 🙂 v tom je caro veci, ktore visia vsade a staci sa za nimi naciahnut 😀

 23. 01/07/2012 21:53

  viem, ze uz po termine, respektive neskoro od uverejnenia clanku, ale neda mi nezareagovat. Neviem, preco som sa na tieto stranky nedostla skor.

  Hm ci som indigova pravdu povediac s istotou neviem, hoci pri citani clanku a reakcie o tom ako su tieto deti/ludia ini, kedy som sa nad touto otazkou zamyslela a povedala, nech mi daju archanieli znamenie ak som, pretoze to tak citim, hoci sa mozno mylim a som mozno len pozemstan s otvorenejsou myslou, mi moj priatel v sms napisal, ze sa mu na mne velmi paci to, ze som ina, to za cim si chcem ist a chce mi byt v tom oporou a sucastou (hoci takto mi nikdy take nepovedal)…az ma zamrazilo pri tom slovku INA, pri tom za cim si chcem ist…

  od malicka citim, ze na zem nepatrim v beznom slova zmysle, ze som tu, aby som menila svet k lepsiemu. Bohuzial, cim so starsia je to tazsie skrz spolocnost okolnosti, ktore ma v zivote stretavaju. Mozno aj vdake vedomostiam, pretoze ma mnoho krat napadlo, ci moj chtic pomahat k zlepseniu sveta nebude mat efekt, ako mnohych v historii, ktori svet v “dobrej viere” naviedli na diabolsku cestu. Preto hladam rovnovahu, mam rada ludi (vsetkych), zvierata, zem, neodsudzujem a neposudzujem (hoci nemozem povedat, ze na 100% sa mi dari :D)

  Aj v rozhovore s dievcinou som sa nasla, az na tu detsku neposlusnost (pretoze som bola ukazkove a naozaj mile a mudre dieta – teda okolie tak hovori 🙂 ) by som odpovedala takmer rovnako. Viem, ze tu mam daku ulohu, ktora sa postupne kristalizuje, obcas ju citim viac inokedy menej. Ale priamy kontakt s archanielmi nemam, som citliva na rozvne veci, vibracie ale nekomunikujem ako vy. Ale ta obrosvska tuzba pomahat a byt tu pre ludi, pomahat mieru a krajsiemu svetu sa stupnuje kazdym rokom intenzivnejsie.

  Dakujem za clanok, za to, ze som na tieto stranky natrafila 🙂

  • 01/07/2012 22:10

   a ešte ma napadlo, čo som zabudla uviesť, prečo možno sú aj moje pochybnosti o indigovosti – som ročník ´88.

   A ešte jedna zaujímavá vec ma napadla. Som v znamení Draka. Tu som sa dočítala o drakoch, ako vlastne o nie veľmi dobrých bytostiach, hoci toto si chcem ešte naštudovať, pretože k takýmto informáciám som sa dostala po prvá krát. Len ma to napadlo v súvislosti s týmto rokom – taktiež rok Draka 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: