Prejsť na obsah

Indigové, krištáľové a dúhové deti; aké sú a čo je ich úloha?

01/06/2010

Pred časom sa v jednom komentári ozval hlások, že na Nete sa nedá toho veľa vypátrať o krištáľových (tiež sa niekedy označujú ako kryštálové) a dúhových deťoch. Indigové sa rozoberajú pomerne podrobne, hlavne kvôli tomu, že sú to také výrazné osobnosti; tie druhé dva typy nie sú až tak rozoberané. Bola by škoda nepokúsiť sa o nich niečo zistiť, pomyslela som si a nechala to tak, že keď bude čas, tak to príde samo.

A prišlo 🙂 keď pár dní dozadu prišiel na pokec Rafael. Takže tu je to, čo sa mu cezo mňa ako kanál podarilo dostať. 🙂

Rafael, 29.5.2010

Rafael, môžeme ku kryštálovým a dúhovým deťom?
A indigo ťa už nezaujímajú? 🙂
Mám sa nechať ťahať, kam ma zavedieš? 🙂
Máš v tom prax 🙂 Zapkiel ťa vytrénoval 🙂
To áno. 🙂 Dokonale. 🙂
Tak môžem o čom chcem? 🙂
Môžeš; a bude sa to týkať tých detí? 🙂
Bude 🙂
Tak môžeš. 🙂
Ja som sa tak smial… 🙂
Ja viem, počula som ťa. 🙂
Dobre; tie deti, ktoré si označila ako „farebné“. Indigo boli priekopníci; ale tak, ako všetko ostatné, aj označenie „indigo“ je stav, ktorý sa dá dosiahnuť určitým vývojom. Totiž každý človek dokáže dosiahnuť stav indigo dieťaťa; alebo kryštálového, alebo dúhového. Ide len o to, že musí dosiahnuť určitý stav sám v sebe, aby získal – alebo podporoval v sebe – kvality daného typu. Je to ako roly, ktoré hráte v živote; raz ste deti, raz ste dospelí, ste platiči daní, ste kupujúci alebo predávajúci, ste matky, otcovia, sestry, bratia, sesternice, bratranci, priatelia a ignoranti, susedia, spolužiaci, žiaci a učitelia a milión ďalších rol, ktoré máte. Podľa toho, ktorú rolu práve hráte, vytiahnete z toho komplexu vlastností, ktoré každý nosí v sebe, určité kvality, ktoré by podľa vás daná rola mala obsahovať. Takýmto spôsobom sa ktokoľvek dokáže stať indigo; ak na tom dostatočne dlho maká 🙂
Mám to chápať tak, že niekto sa tak už narodí, ale ostatní sa k tomu môžu dopracovať?
Môžeš to chápať ešte trochu inak; keďže sa po určitom období začalo rodiť veľa detí, ktoré už boli indigo, tak tým vlastne začali „nakopávať“ ostatných ľudí okolo seba; a tým pádom začali meniť svoje okolie. Indigo sú veľmi výrazné osobnosti, až natoľko výrazné, že ľudia na ne reagujú veľmi intenzívne. Buď ich milujú, alebo ich neznášajú; indigo sú jednoducho ako veľmi surové kryštály 🙂 ešte nevybrúsené, a vypustia z úst čokoľvek bez toho, aby si najprv premysleli možné dopady. Pretože jednoducho na to majú právo; pretože sú také, aké sú. To je prvotná fáza na to, aby si postúpila do ďalšej fázy; do fázy kryštálového dieťaťa
Stále ma to ťahá k tej forme „krištáľové“. 🙂
Ale dajú sa použiť oba; vieš prečo?
Pretože krištáľ je najčistejší kryštál? 🙂
Presne 🙂 vidíš, aká si ty šikovná 🙂
Hej, keď sa mi chce; dobre, čo dokážu kryštálové, respektíve krištáľové? Ak indigo sú výrazné osobnosti, ktoré pôsobia na okolie surovo, čo robia tieto?
Krištáľ je ideálny žiarič; kremeň, ktorý je jeho základom, je dokonalý kryštál. Je to oxid kremičitý, ako vieš; SiO2. Jeho molová hmotnosť je 60… pekné, nie? 🙂
Malo by mi to číslo niečo hovoriť? 🙂
No, jeho súčet je šesť 🙂 to je jedna vec, a okrem toho – šestka znamená lásku, nie? Nula je obohatenie mocou. Kryštály vo všeobecnosti sú vynikajúce žiariče; najlepšie sú vtedy, keď sú prírodné. Niektoré kryštály nemajú konkrétny tvar, sú amorfné. Kremeň sám osebe dokáže nadobudnúť amorfné formy; ale ak sa bavíme o krištáli, tak to je čistý kremeň bez prímesí. Čo znamená, že jeho žiarenie je univerzálne. A tu sme pri tom, čo vlastne robia tie kryštálové/krištáľové deti
Viem, že sú to žiariče.
A zároveň výborné čističe; krištáľ je úžasný prostriedok na upokojenie, schladenie. Vyžaruje na určitej frekvencii a upokojuje ľudí. Pôsobí na nich; ale bez toho, aby si to ostro uvedomovali. Indigo pôsobia tak, že im človek začne odporovať a tým sa učí; krištáľové pôsobia nenápadne a ladia človeka na určitú frekvenciu, ktorá mu prospieva. Zároveň do seba odvádzajú negatívne vibrácie a čistia daného človeka. Preto sa na krištáľové deti naväzuje veľa nízkych vibrácii; to nie je tým, že by ony samé boli v podstate zlé, ale o to, že prirodzene tieto nízke vibrácie priťahujú. Sú to výborné transformátory, spoločne s tým, že vyžarujú. Odvádzajú teda nízkovibračné energie a vyžarujú vysokovibračné. Nie je náhoda – ako si si teraz spomenula 🙂 – že v zemskej kôre dva najrozšírenejšie prvky sú práve kyslík a kremík; v podstatnej miere sú viazané v kremičitanoch, ktoré sú odvodené od kremeňa. Všetko so všetkým súvisí 🙂 celá Zem pôsobí ako jeden veľký kryštál. S rôznym zafarbením na rôznych miestach a s rôznou kvalitou; to je jasné. Ale tak či tak je Zem vlastne len obrovský kryštál odvádzajúci nízkovibračné energie a vyžarujúci vysokovibračné. Keby to tak nebolo, tak tu ľudstvo ako také už dávno nie je; a už vôbec nie je tam, kde je dnes. Tak blízko cieľa; tak výrazne napredujúce vo všetkých oblastiach. Čo je len dobré 🙂
Kryštálové/krištáľové deti sú vlastne také, ktoré rezonujú so Zemou ako takou?
Dá sa to tak povedať; áno, je to dobré prirovnanie. Gaiino číslo je šesť, ako vieš; kremeň je hlavný prostriedok jej pôsobenia. 6-0; moc Gaie je v krištáli 🙂
Pekné. 🙂
Tiež si myslím 🙂 no a teraz tie dúhové 🙂
Áno? 🙂
Dúhové dieťa je konečný produkt vývinu; nastupuje po indigo a kryštálovej/krištáľovej fáze. Dúha je vyjadrenie spektra. Ako si si určite všimla, tie predošlé stupne sa odlišovali aj spôsobom pôsobenia, aj tým, čo vlastne robia. Indigo nečistia; kryštálové áno. Oba pôsobia odlišne, ale pôsobia veľmi silne, na rozdielnej úrovni. Dúhové deti kombinujú najlepšie schopnosti oboch. Žiaria podobne silno ako indigo; ale oveľa nenásilnejšie, v tom sa viac podobajú kryštálovým. Nečistia, ale podnecujú iných ľudí, aby sa čistili; v tom sú podobnejšie indigo deťom. Pretože indigové, tým, že nútia veľmi surovým spôsobom ľudí na seba reagovať, podnecujú čistenie emócií, hlavne potláčaných. Takže dúhové sú žiariče, ktoré podnecujú ľudí čistiť sa… a zároveň do nich pretláčajú veľmi nenápadne vlastné naladenie. Dúhové sú ladičky; ak sa stávaš dúhou, stávaš sa všetkým spojeným do jedného plynulého útvaru. Bez nejakých ostrých hrán a bez extrémnych výkyvov hore a dolu. Teda… výkyvy sa samozrejme môžu vyskytnúť. Ale rýchlo sa vyrovnávajú. Dúhové deti sa automaticky čistia a automaticky pôsobia spojito na všetkých frekvenciách. Kým krištáľové pôsobia na jednej frekvencii, dúhové pôsobia v spektre; pôsobia na rôznych ľudí rôzne, ale rovnako nekonfliktne. Jednoducho vyžarujú veľa farieb naraz; veľa odtieňov seba naraz. Sú veľmi prispôsobivé a nekonečne premenlivé; dokážu sa presne naladiť na potrebnú vlnu a veľmi rýchlo zmeniť vlnu a naladiť sa na ňu rovnako presne ako predtým. Ak je okolo dúhového dieťaťa trebárs päť ďalších ľudí, z ktorých každý „vysiela“ na inej frekvencii, tak podľa toho, s kým práve komunikuje, je vyžarovanie dúhového dieťaťa identické alebo veľmi blízke vyžarovaniu daného partnera. V tom je ich majstrovstvo; dúhové deti jednoducho dokážu v ľuďoch vyvolať to najlepšie iba tým, že s nimi komunikujú a tak ich nenápadne vedú k tomu, aby presne takí boli 🙂 najlepší, akí môžu byť
Dobre… Rafael, je to zaujímavé. Ale môžem ťa poprosiť o stručné zhrnutie tých troch typov? 🙂
Skúsime to stručne a jasne 🙂 takže: indigové deti – ich motto voči svetu je „rob so sebou niečo, pretože takto nemôžeš ďalej fungovať!“ Jasné, že to nehovoria nahlas (alebo aj áno 🙂 ), ale toto je ich posolstvo. Indigo sú vodcovia, ktorí podnecujú ľudí k tomu, aby sa snažili správať rovnako ako ony; zdanlivo netolerantne, ale v skutočnosti tak, aby po nich nikto nemohol skákať a aby boli schopní vyjadriť svoje názory a netlmiť ich v sebe. Krištáľové deti (ostaňme pri tomto 🙂 ) – ich motto voči svetu je „pomôžem ti očistiť sa a dám ti také naladenie, pri ktorom budeš ľahšie fungovať.“ Krištáľové sú skryto pôsobiace bútľavé vŕby, ktoré odvádzajú nízke vibrácie do Zeme – niečo ako predĺžené ruky samotnej Gaie, ktorá potom tie nízke vibrácie transformuje na vysoké. Preto je stále v tom pozitívnom spektre emócií, preto je taká tolerantná a trpezlivá voči vám všetkým. Zároveň krištáľové ľuďom ponúkajú samotnú vyššiu vibráciu Zeme, aby im vďaka tomu bolo ľahšie na duši a aby videli svet z tej krajšej stránky. Dúhové deti – ich motto voči svetu je „si dokonalý taký, aký si, a ja ti pomôžem vidieť to, aby si tak mohol fungovať stále.“ Toto ťa dojalo 🙂
Lebo je to také pekné… 🙂
Majstrovstvo dúhového nastavenia 🙂
Motto už máme; a tá charakteristika v skratke? 🙂
Dúhové deti sú spojité žiariče. Nečistia priamo, ale nepriamo. Nepodnecujú príliš agresívne, ale podnecujú. Vyťahujú z ľudí to najlepšie. Tak, ako indigové ľudí provokujú, dúhové skôr hladia. Tak, ako krištáľové pôsobia priamo cez seba, dúhové ukazujú vlastným príkladom a teda si zachovávajú vlastnú energiu a zároveň pomáhajú ľuďom tým najlepším spôsobom; tak, že ich nechajú nenásilne pomôcť im samým 🙂 Preto sa pri nich ľudia tak dobre cítia
Všeeeetko také zaujímavé… 🙂 ešte o nich ideme hovoriť viac? 🙂
Teba to tuším začalo baviť 🙂
A divíš sa? 🙂
Ani nie 🙂 je to veľmi pútavá téma 🙂
Nepovieš mi trebárs o tom, čoho by sa mali tie jednotlivé typy vyvarovať?
Môžem ti to povedať; ešte by som chcel pripomenúť, že tie typy sú vlastne len vývojové stupne. Kým nezvládneš jedno, nemôžeš postúpiť na ďalšie, pretože by ťa to zničilo. Indigové deti to majú v živote ťažké; ale k nim ti nebudem hovoriť veľa, o nich si už písala. Vďaka tomu, že na nich ľudia reagujú tak rozporuplne, tak sa samy musia vyrovnávať s tým, že nie všetci ich majú radi. Ale tam je jedna dobrá pomoc; stačí dosiahnuť uvedomenie, že oni sú zodpovední len za svoje pôsobenie; nie za reakcie okolia. Ak sa im to podarí zvládnuť – prijať do seba – môžu postúpiť ďalej na krištáľové štádium. A tam je to trochu problém… 🙂
Ja tuším, že kvôli tomu, že ak je niekto krištáľový, tak by mal mať silné napojenie na Zem; alebo priamo na Gaiu.
To áno; pretože ak nie, veľmi ho vyčerpáva to neustále čistenie. Krištáľové deti ako prirodzené čističe bojujú s únavou; ak sa dostatočne nenapájajú na Zem samotnú, ak sú oddelené. Okrem toho, ľudia za nimi radi chodia preto, lebo sa pri nich zbavujú toho, čo ich trápi. Tým ľuďom je ľahšie; ale krištáľové dieťa, ak nie je dostatočne napojené na Zem, sa s tým ťažko vysporiadava. Krištáľové si musia dať pozor na to, aby ich ľudia nezačali využívať príliš; a keď cítia, že už nevládzu ďalej, tak by si mali dať od ľudí pauzu do najvyššej možnej miery. Oddychovať osamote a najlepšie v prírodnom prostredí; tak ľahšie načerpajú energiu Zeme. Gaia im veľmi intenzívne pomáha práve preto, že sú to v podstate jej priame výbežky; krištáľové deti mávajú veľmi silnú väzbu na prírodu ako takú. Aj rastlinám a zvieratám sa u nich darí lepšie ako inde; ich energie sú navzájom kompatibilnejšie ako u iných ľudí. To je dobrý ukazovateľ, že niekto je krištáľovým dieťaťom; po prvé tá funkcia bútľavej vŕby a po druhé veľmi dobre prosperujúce životné prostredie v ich blízkosti. Čo sa týka dúhových… tie vlastne nemajú nejaké špeciálne slabiny. Ale dôležité je, aby ostali vo svojom strede
To znamená čo?
Ak neustále vyžaruješ na rôznych frekvenciách, môže sa ti stať, že sa začneš identifikovať raz s jedným prúdom, raz s druhým prúdom a to môže viesť k tomu, že začneš mať zmätok v tom, kto vlastne si. Keďže pri rôznych ľuďoch dúhové deti pôsobia rôzne, pretože vyžarujú inú farbu (a zároveň nenápadne dodávajú ostatné farby spektra), môžu mať problém s identifikáciou samých seba. Môžu dokonca upadať do depresií, pretože nadobúdajú pocit, že strácajú vlastnú identitu. Že prestávajú byť samými sebou a iba reagujú na zvyšok sveta. Ono je to tak… ale dúhové deti by si mali uvedomiť, že je to jednoducho ich poslanie. Meniť sa tak, aby vyhoveli všetkým, ale zároveň ostať dostatočne sami sebou na to, aby ostatní nemenili ich. To je pre ne veľmi ťažké. Tiež im robí dobre pobyt v ústraní; raz začas. Vtedy sa zosúlaďujú so svojím vnútrom a nachádzajú svoj stred 🙂
No teda… to teda je kopa informácií. 🙂
To áno 🙂 vieš, že to bude článok 🙂
Tušila som to. 🙂 A dá sa klesnúť z nejakého štádia nižšie?
Áno; teoreticky to môžeš opakovať donekonečna, pretože ak dúhové dieťa stratí vlastnú identitu, bude si ju opäť hľadať a skĺzne do fázy, kedy bude ostro vystupovať proti ostatným – a to je fáza indigo. Odtiaľ môže ísť znovu do krištáľovej fázy a ak sa mu podarí zvládnuť ju, znovu do dúhy; ale krištáľové tiež môžu poklesnúť na indigo. Je to neustály proces hľadania seba a zmeny svojho pôsobenia. Tie fázy sú nevedomé; ale ak je človek aspoň vo fáze indigo, bude mať tendencie stúpať vyššie a oscilovať potom medzi týmito troma fázami
No páni. 🙂
Super, nie? 🙂
To hej. 🙂 Vysvetlil si mi veľa vecí; ďakujem ti.
Nie je za čo 🙂

41 komentárov leave one →
 1. 01/06/2010 09:24

  Dae

  V prvom rade, ďakujem za článok :). Je to vcelku haluz, lebo, cca pred rokom som aj pol som sa začala učiť, ako sa ladiť na vibrácie jednotlivých ľudí a teraz, v týchto obdobiach to plne využívam na to, aby som mohla pomáhať, poradiť, aby sa ľudia cítili fajn a tak. Haluz je aj to, že boli presne aj stavy, kedy som mala pocit, že netuším kto som :D. Proste, haluz! 😀

  Ďakujem :-*
  ♥♥♥

  • 02/06/2010 08:29

   Dae, dakujem aj ja!
   Vela mi to vysvetlilo. Uz som mala pripravenu otazku, ci moze byt zmiesana forma tychto typov – a v poslednom odseku som nasla odpoved – su to jednotlive fazy. Aj ked.. moze clovek prezivat tieto fazy aj spolocne? Napr. k jednej skupine ludi je indigovy a k druhej dajme tomu krisalovy?

   • daeduwen permalink*
    02/06/2010 09:48

    Tina, pokial viem, su typy, ktore su zmiesane; napr. indigovo-kristalovy alebo kristalovo-duhovy. ale neviem, ci moze fungovat na “striedacku” pri niektorych ludoch tak a pri inych inak. skor by som cakala, ze jeden z tych typov bude dominantnejsi a bude sa prejavovat pri vsetkych ludoch. ale tiez si myslim, ze taky ten prechodny typ je tazsie udrzatelny, ze viac menej to bude cloveka tahat k jednemu vyhranenemu (bud indigo alebo kristal alebo duha)

    na druhej strane je mozne, ze sa clovek bude pohybovat vo fazach, ktore posobia trebars kratko; ze tie vzajomne premeny netrvaju ani mesiace, ani tyzdne, ani dni, ale doslovne hodiny (alebo aj minuty, podla toho u koho to je 🙂 ). ze jednoducho v urcitom stupni potrebuje dany jedinec “prepnut” do inej fazy a potom sa trebars vrati do svojej prirodzenejsej

    takze tazko povedat co je mozne a co nie… ja sa drzim jedneho reklamneho sloganu nemenovanej automobilky; ze nic nie je nemozne 😀

   • Zdeňka permalink
    18/03/2011 22:57

    Tento článok je vynikajúci,lebo teraz môžeme aj rozlišovať tie fázy.

   • peter permalink
    14/09/2011 10:18

    ahoj,chcel by som poznat serioznych ludi indigo,ja som si presiel peklom na zemi, viera je silna a zvitazil som nad demonmi.teraz som v spanielsku.peter lahita dakujem

 2. Jantar permalink
  01/06/2010 09:39

  Daeduwen a Rafael, ďakujeeeeeeeeeeem 🙂 Je pekné vedieť, že sa to točí dookola 🙂 Z indiga, cez krištáľové po dúhové dieťa 🙂 Ak je niekto flexibilný, môže využiť práve tú pozíciu, ktorú potrebuje 🙂

 3. 01/06/2010 15:39

  Daeduwen a Rafael, vďaka za perfektný článok!!! Konečne je to nejakým spôsobom vysvetlené… 😀

 4. Crystal permalink
  02/06/2010 12:27

  Krásne “načasované” články 🙂 Zaujímalo by ma, či takéto deti majú aj svoje konkrétne “poslanie”, samozrejme okrem toho, že “burajú matrix” 😀 A akým spôsobom je možné ho v sebe objaviť či precítiť 🙂
  Ďakujem, zmurk 🙂

  • daeduwen permalink*
   02/06/2010 15:13

   🙂 zacala by som mozno tym, ze nick “Crystal” mozno nieco napoveda… 🙂

   ak mas pocit, ze sa triafas do nejakeho z popisov, tak si pravdepodobne dany typ. “poslanie” tychto deti (respektive ludi, lebo to nemusia byt len deti 🙂 ) je rovnake ako vsetkych ostatnych; nejako sa pretlct zivotom s minimalnymi otrasmi a potom vydychnut ulavou, ze “konecne je to za nami a teraz sa ide oslavovat” 😀 😀 😀

   podla mna kazdy clovek nejakym sposobom naburava matrix; matrix je totiz umelo sformovany system, co znamena, ze akakolvek prirodzena bytost bude nutne tento system narusat (ak spravne chapem definiciu “matrixu” 🙂 ). len u niektorych jedincov to buranie bude ocividnejsie ako u inych 😀

   • Ivona permalink
    09/06/2013 08:05

    ako zistím aké mám dieta? dá sa to nejako vypočítať podla dátumu narodenia? nerozumiem tomu i ked som toho prečítala dosť!

   • daeduwen permalink*
    17/06/2013 19:39

    Pokiaľ viem, nedá sa to vypočítať z dátumu narodenia. Najlepší spôsob je podľa mňa spýtať sa na niekoho, kto to dokáže určiť alebo sledovať samotné správanie dieťaťa podľa toho, ako reaguje na rôzne situácie alebo na ľudí vo všeobecnosti. Tiež to nemusí byť jednoznačné, pretože jednotlivé typy osobnosti môžu plynule prechádzať jedna do druhej, vytvárať prechodné typy a podobne, aj keď jeden z nich bude pravdepodobne dominantný. Myslím, že najlepšie je odsledovať si to a dôverovať intuícii. 🙂

 5. xcorionxc permalink
  02/06/2010 20:15

  je mozne aby bol niekto kryslaľový a ani o tom vobec nevedel ale cely zivot mal pocit ze nieco vie ?

  • Wolver permalink
   02/06/2010 20:35

   možné je všetko 🙂

  • 09/07/2010 10:06

   áno….je to tak……a je mnoho takých,ktorý o sebe nevedia,…ale skôr či neskôr na to prídu nejakým spôsobom…a potom si začnú to svoje poslanie uvedomovať viac a viac…začnú sa viac duchovne rozvíjať a intenzívne vnímať hlbší zmysel a podstatu samého seba……………

 6. Zdeňka permalink
  29/06/2010 20:53

  Je to presne tak…. a je to nádherné,že teraz na Zemi tieto deti pôsobia. Práca s tými vibráciami je práca mnohých..vo vedomí to vyzerá ako rieka drahokamov všetkých farieb a pri určitých situáciach sa stratí ako špirála v tuneli. Ďakujem Rafael, ďakujem daeduwen.Prajem mnoho dúhovej energie na ceste všetkým.

 7. 09/07/2010 08:28

  prosím…kto mi pomôže????….ja ani neviem ako mám začať….teraz som v takom stave,že vo svojom vnútri zúfalo kričím o pomoc,…a neviem to povedať ani napísať o čo mi ide….a pritom presne viem čo ma trápi… je mi strašne do plaču…………ja potrebujem takého človeka čo mi vysvetlí a poradí čo mám robiť ohľadom môjho duchovného rozvoja…prosím ozve sa mi taký človek???…

  • jakub farkas irulko permalink
   01/07/2011 01:34

   AHOJ JA VIEM CO PREZIVAS JA PREZIVAM TO ISTE ASI UZ POL ROKA…STRATIL SI SA TAK AKO JA…JA SOM CESTU NASIEL,BOL SOM PROSTE NA VYSEJ UROVNI..A ZASE SOM KLESOL PODLA MNA AJ TY..A TRAPI TA TO..MNA TIES..ALE ),,POMOS SI MUSIS SAM JA TI DAM RADU .NIC NEPRIDE LEM TAK..MUSIS BOJOVAT..JA BOJUJEM AJ KIED SOM UPLAKANY AKO DECKO..JA VIEM CO JE TO KAMO..

 8. Grace permalink
  03/01/2011 21:05

  A ako sa dá napojiť na Gaiu ?

  • Gragarias permalink
   12/02/2011 18:58

   Skús cez štvrtú čakru, a na gaiu si napojený stále (opravte ma ak sa mýlim), no ak chceš s ňou komunikovať, naozaj komunikovať tak sa ti to podarí len musíš prísť na to ako. Každý má “iný” spôsob komunikácie, no všetci v základe rovnaký :P.

 9. 06/02/2011 20:51

  ako keby som o sebe cital :O

  • 3x7 permalink
   01/04/2011 00:21

   mozno to neni len ako .. ber to tak, ze to co si cital je urcite aj o tebe a nielen o tebe, ale o nas vsetkych 🙂 JA som ty A TY si ja a SME TO my obaja :))

 10. Gragarias permalink
  12/02/2011 19:09

  Už jaká udička totok 😀 …

 11. Zdeňka permalink
  15/03/2011 22:49

  Ďakujem…opakovanie je matka múdrosti.

 12. 3x7 permalink
  01/04/2011 00:13

  ten clanok sa mi pacil hlavne preto, ze bol napisany neutralne a s citom

 13. jana permalink
  27/04/2011 13:00

  Numerologička mi povedala,že môj syn je kryštalove dieta.Chcela by som sa o tom viac dozvedieť čo to znamena.

 14. tina permalink
  06/06/2011 15:23

  jedna pani mi povedala, ze som duhove dieta. snazila som sa najst nejake informacie k tomu, ale stale mam pocit, ze nic konkretne som sa nedozvedela. a okrem toho, vsade som sa docitala, ze sa rodia len v poslednej dobe (ja som rok narodenia 1989)

 15. denne permalink
  13/06/2011 07:28

  Ahojte. My sme sa dozvedeli , že naša dcerke , ktora sa narodila koncom januára 2011 patrí medzi dúhové deti.
  V podstate už od narodenie bojujeme z tzv. z oču. – urieknutím. je velmi citliva na všetko a plačlivá. Chcela by som len vedieť ako treba vychovávať a ako pomôcť takýmto detičkám , pretože našej malej skoro každy odobera enrgiu.ďakujem

  • peter permalink
   14/09/2011 10:24

   Myslim, ze jej treba vycistit auru ,lepsie povedane zbavit ju demonov.Presiel som tym peklom,dnes mam47 rokov ,ale neprajem to nikomu.Dakujem

 16. Fabrissa permalink
  21/08/2011 14:37

  Teda dlhy clanok, ale precitala som to, dakujem pohla som sa dalej vo svojich vedomostiach, kazda informacia je uzitocna a skvela, ze sa clovek moze viac naucit. Ja som pravdepodobne indigovy clovek, ale myslim, ze som mala chvilu fazu kristaloveho dietata, lebo som v minulosti bola akousi butlavou vrbou, co radila druhym ludom, no najma ich pocuvala a ich problemy, snazila sa im pomoct, nejako poradit. No dost ma to vycerpavalo, ako ste pisali, treba mat spojenei so Zemou silne, tak asi toto mi chybalo, to nedokazem, ale nevadi mi to, ovela viac mi vyhovuje byt indigovym dietatom, vystihuje to moju osobnost. Tak uz len dufat, ze sa budem viac rozvijat dalej a zdokonalovat sa v prospesnosti pre ludstvo.

 17. bibka4477 permalink
  30/09/2011 21:58

  hm … je to veľmi zaujímavé. Bola som u veštici a povedala mi, že jedno dieťa mám kryštálové a druhé diamantové. O kryštálovom som sa tu dosť dočítala. Vedeli by ste mi čo to povedať aj o diamantovom dieťati? Ďakujem.

 18. robo permalink
  19/09/2012 08:46

  Ženy choďte už niečo užitočné robiť, lebo vám s toho ničnerobenia zadrbáva … :o)))))

 19. adhike permalink
  25/12/2012 16:12

  Dakujem…konečne chápem čo sa somnou deje..ako 13očna som sa sama zhypnotizovala v zrkadle..diali sa mi zle veciaž to teraz vyustilo po rokoch(18mám teraz)…rozhodla som sa vytrhnut zo systemu v spoločnosti(školamala som akurat maturovat no nezvadla by som to nevladala som žit v tomto hnusnom svete) a vtedy začala moja premena uvedomenia sa… preživala som totak živo vo vnutri sebe neviem to vysvetlit…inak som to vetko preživala než iný čo mi rozprávaju….mama mi davnejšie povedala že som indigo…teraz som si na to spomenula počas premeny…začalo to skumanim jin a jang….doštalo ma to k pracovaniu s energiou s vlnamy hoc aj na repráckoch….potom som dotykom vedela nabíjat ludí ale aj nabit seba od nich….v tedy som prvy krat sa spojila s niečim božskym krásnm …za minutu dotiku som bola jak sfetovana zmysle hlava mi išla niekam uletiet a pocitila som krásnu energiu od štastia som sa rozplakala….a 2hodinky som sa citila jak žiariaci ježiško..udia si mysleli celý čas mojej premen že som na drogách ale nie….došla som skoro na celu pravdu žitia na vlastnej koži…cestovala som v čase až som pochopila indiánov…spetie s prirodou…a pomali všetko čo som preživala 2mesiace kvoly čomu ma chceli dat do blázinca tak jje to tu…všetko viem definvat pomaličky….tieto fáze čo pišete si preživam preminam sa hladam sa..postupujem levely…mometalne sa napaam na gaiu..konečne som z indiga prešla na kryštál…indigo bolo vlmi tažke obdobie od týc 13tich fuj nikto ma nchápal a ja som každemu chcla dobre ale pritahovala som nechapajucich ludi no… dakujem velmi mi článok pomohol v dalšej ceste…:)))

 20. sona permalink
  14/02/2013 17:59

  ake su vlastne kristalove deti?ako sa prejavuju a chovaju?

 21. michaela permalink
  27/02/2013 12:06

  super článok no mňa by zaujímalo ako zistím či je naša dcérka Indigo/kryštál/krištál/duhové dieťa??? lebo viem že ja mám tiež niečo v sebe no až doteraz som veľa veciam nerozumela no po prečítaní článku mi dáva veľmi veľa vecí zmysel 😉

 22. Marta permalink
  07/10/2015 07:32

  Pekný deň,už dlšiu dobu nerozumiem svojmu 7 ročnému synovi, dnes ani neviem akým spôsobom som sa dostala k článkom indigové, kryštálové deti, len tak….zaujali ma a veľa danných vlastností spadá na môjho syna, ako ďalej rozumieť…..ďakujem

 23. anna permalink
  24/04/2016 20:26

  peter ..
  kludne sa ozvi ,zanechaj meil ..som indigo 🙂
  PS: indigáči vobec niesu “tvrdé osobnosti” .Vedia kto su ludia a preto im samým nikto nedokáže byt zrkadlom ale oni sami su zrkadlom mnohým.Tvrdosť indigo zažívaju od okolia , lebo mhoho ludí je tak egocentrických,že to “zrkadlo” si priznať nechcu, beru to ako chybu indigáča .

Trackbacks

 1. Vlastné hranice, ich kontrola a posúvanie « Dae
 2. Indigové, krištáľové a dúhové deti | DÚHA DUŠE – Ľubica Sopociová
 3. Ako sa dá zviditeľniť | Dae

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: