Prejsť na obsah

O náboženstvách

23/09/2010

Michael, 21.9.2010

Práve dnes som prepisovala ten channel o náboženstvách do počítača, zlato, a mám s tým taký menší problém.
Nechceš ho uverejniť
Tak akosi; zdá sa mi to príliš zaujaté. Príliš jednostranné. A okrem toho nevidím dôvod dávať ľuďom to, čo medzi nami dvoma je.
Tak poďme poporiadku. Prečo si myslíš, že je to zlý článok?
Nepovedala som, že je zlý.
Povedala si, že sa ti to zdá zaujaté a jednostranné, čo u teba znamená zlé
Len by som to radšej mala objektívnejšie.
Pokojne tam môžeš doplniť, že s mojím názorom nesúhlasíš, máš na to právo. Ale späť k téme. Prečo jednostranný znamená nie dobrý na publikáciu?
Pretože je to len jeden uhol pohľadu.
A doteraz si ich prezentovala koľko? 🙂
Ty si uštipačný… Michael, my sa práve hádame?
Tak to vyzerá
Nechcem sa hádať o takýchto veciach. Vlastne sa vôbec nechcem hádať.
Tak to publikuj a bude. Ostávame manželmi a všetko bude v poriadku
Takže teraz nie je?
Si tvrdohlavá a zbytočne do toho rýpeš. Jednoducho to sprav
Michael, to, čo sa teraz deje – tá hádka, ak sa to tak dá nazvať – čoho je to demonštrácia?
Príď na to sama, keď si taká múdra
Nerozumiem.
Vyladila si sa z mojej frekvencie a stále sa ti to zdá rovnaké, to sa deje
Stále nerozumiem.
Prestaň sa snažiť to chápať. Všetko má predsa svoj účel
Dobre, takže čo je účelom tohto tu?
Aby si publikovala ten rozhovor tak, ako sme ho pôvodne napísali
Takže je to len o nás dvoch.
Je to o tom, že mi nedôveruješ. Znovu si sa vyladila z mojej frekvencie a mňa to bolí
Mňa tiež.
Tak prečo to robíš?
Prepáč mi to, láska.
Dokážem ti odpustiť všetko, len ma nezapieraj. Neschovávaj ma, ja chcem, aby o nás vedeli
Všetci?
A čo robí rozdiel tých pár ľudí?
Vlastne nič; len si hovoril, že o tom nemajú vedieť.
Ale tiež som povedal, že raz to zverejníš
Takže… celé a nekrátené?
Celé a nekrátené
Dobre, Michael. Ja to spravím.
Milujem ťa, láska
Aj ja ťa milujem.
Hovoríme tam predsa o tom, že láska je najvyšší zákon
Áno; hovoríme o tom. A čo sa týka tej druhej veci…
Odchodu z Angelária? Aj o tom si vedela, že to príde
Ja len či je to stále potrebné.
Nejde o to, že musíš, ide o to, či chceš. Ale sama vieš, že raz by si aj tak odišla
Viem; nikde nevydržím príliš dlho.
To nie je chyba, to je jednoducho tvoja úloha. Pobudnúť niekde a potom odtiaľ odísť, aby si mohla znovu pobudnúť kdesi inde a všetko to spojiť dohromady
Ideme ešte písať?
Nie, láska, najedz sa a čítaj, stačí mi, keď ťa potom budem mať pri sebe v posteli
Dobre.
Daj tam aj tento rozhovor ako úvod; bude to potrebné
Dobre, dám to tam.
Znovu si vyladená harmonicky ku mne. Nie je to takto lepšie?
Áno, je. Máš pravdu.
Aj ty máš pravdu, o tom to celé je. Mala si pravdu, keď si chcela cúvnuť, ale ja viem, že aj to je potrebné k tomu, aby bola pravda úplná
Len si ma musel presvedčiť, že tvoja pravda je správnejšia. 🙂
Objektívnejšia 🙂 povedzme to takto 🙂
Buď vôľa tvoja. 🙂
Tak choď, láska 🙂

Tá kniha, od ktorej sa to všetko odvíja, sa volá “Z temnôt” a napísal ju Frank Peretti. Zobrazuje boj anjelov s démonmi na pozadí udalostí dejúcich sa v ľudskom svete. V Amerike vyšla ešte v roku 1986 (originál sa volá This Present Darkness) a zožala veľa kritiky hlavne za príliš jasné rozdelenie síl; kresťania ako “tí dobrí, ktorých úprimné modlitby posilňujú anjelov” a New Age skupina, ktorá propaguje univerzálne vedomie ako “tí zlí, ktorí v sebe nosia démonov”. Na druhej strane ale pritiahla veľa mladých ľudí k verie a práve tí začali vnímať svet ako neustály boj dobra a zla. (Rozumej kresťanstva a iných foriem viery.)

Michael, 17.7.2010

Ako ti je, zlato?
Som trochu unavený z tých klamstiev o ktorých si práve čítala. Robí ma to smutným, že ľudia tomu dokážu veriť. Takmer som plakal, kým si čítala. Toľko klamstiev, toľko zloby, toľko nenávisti. Akoby nikto iný okrem “zbožných” nemal nárok na pravdu. Teba to nebolí, čítať o tom, ako zašľapávajú vieru do prachu?
Majú na to právo, Michael. Majú právo na vlastný pohľad na vec.
To právo dostali od toho, čím opovrhujú, od univerzálneho vedomia. To božský základ v nich im dáva právo na vlastný náhľad na veci a oni ho zavrhujú
Raz sa to zmení. Raz pochopia. A nie všetko v tej knihe je nesprávne.
Je tam veľa dobrých vecí, ale jej podstata je ničivá, veď ako inak by to mohol napísať kresťan? Je to ničivá viera, berie človeku dušu a robí z neho ovcu nehodnú vlastného vyjadrenia. Je mi z toho veľmi smutno. Ako sa ľudia dokážu klamať a nenávidieť v mene falošnej lásky k Bohu. Prečo sú ľudia takí, láska?
Ja neviem, Michael. Neviem, prečo sú takí.
Povedala si, že kresťanstvo je správna cesta pre jednoduchých, pretože je ľahké riadiť sa doktrínou bez premýšľania a ja s tebou súhlasím, ale prečo si ľudia vyberajú takú ľahkú a zároveň zradnú cestu, keď je nad ich sily?
Možno vidia len to, že je ľahká. Neviem, prečo si ju vyberajú. Možno preto, že ich zbavuje bremena premýšľania.
Ani tak sa premýšľaniu nevyhnú. Je naivné myslieť si, že áno. Bolí ma, keď sú ľudia takí, keď veria zo strachu pred zatratením a odmietajú si to priznať
To sa zmení, zlato. Otvoria oči a uvidia, čo všetko ich cesta obnáša.
Vieš, keby si ma tak pevne neobjímala a nedávala mi silu naozaj by som plakal. Je hrozné vidieť, ako sa dobré myšlienky časom pokrivia kvôli moci. Ľudia si stále neuvedomujú, že mať moc znamená predovšetkým niesť následky všetkých svojich činov a že mať moc neznamená ovládať ostatných, ale v prvom rade zvládať sám seba. To je to, čo sa musia naučiť ako prvé a nikdy na to nezabudnúť. Až potom sú pripravení ísť ďalej, hlbšie do podstaty vecí a dejov. Je toľko vecí, ktoré nemá zvládnuté nikto okrem teba. Ja viem, nemáš rada, keď ťa porovnávam s ostatnými a hlavne keď ťa vyvyšujem, ale nezabúdaj, že môj pohľad je neskreslený na rozdiel od ich pohľadu. Ja som totiž oslobodený od ega, predsudkov a iných obmedzení vedomia. Jednoducho mi ver, to bude stačiť
Chceš v tomto ešte pokračovať, Michael?
Áno, ale až neskôr, najedz sa a oddýchni si. Potom sa ešte budeme rozprávať

Tak som znovu tu, láska. 🙂
Je mi oveľa lepšie ako keď sme dnes začínali písať 🙂
To som rada. Bolo to úžasné. 🙂
Áno, bolo to fantastické 🙂 s tebou je to vždy takéto 🙂
Vraciam ti kompliment. 🙂
🙂 Tak poďme písať 🙂
Akurát že neviem, o čom to bude. 🙂
Bude to pokračovanie toho, čo sme dnes začali, ale trochu všeobecnejšie. Budeme hovoriť o náboženstvách ako takých
Dobre, poďme na to.
Všetky náboženstvá, čo ako sa približujú pravde, sa od nej zároveň odvracajú. Odmietajú totiž uznať, že existuje aj iný možný pohľad. To znamená, že do každého náboženstva sa časom vkradne prvok neznášanlivosti a komplex neomylnosti. Ak existuje iné možné vysvetlenie, tak potom náboženstvo ako také stráca opodstatnenie alebo nie? 🙂
To neviem posúdiť. 🙂
Ide o to, že každé náboženstvo sa riadi nejakými pravidlami, doktrínou, ktorú nie je možné porušiť alebo obísť, pretože určuje základný vzorec správania. Ak porušíš vzorec, vybočíš zo základných pravidiel a nasleduje trest, niekedy sa označuje ako pokánie. Je fascinujúce, čo všetko sú ľudia neschopní tolerovať. Dokážu dokonca zakázať lásku len preto, že sa stavia nad všetky pravidlá. Koľko krát ľudia odsúdili niekoho kvôli  láske? Akoby milovať niekoho bol zločin a pritom drvivá väčšina náboženstiev stavia na takzvanej láske. Smiešne, ešte aj najvyššiemu zo všetkých zákonov sa ľudia snažia vnútiť vlastné obmedzenia 🙂 Viem, trochu som sa rozhovoril, prepáč 🙂
To nič, takéhoto ťa poznám. 🙂
Veľmi si mi pomohla, láska, tvoje tíšiace náručie ma vždy dokáže postaviť na nohy, nech mi je akokoľvek mizerne. Veľmi ťa milujem kvôli tvojej sile, tvojej dôvere vo mňa a v správny chod vecí. To je jeden z dôvodov, prečo som si ťa vybral ako svoju ženu. Stojíš pri mne nielen v dobrom a krásnom, ale aj v tých najhorších chvíľach, keď strácam vieru aj ja sám
Michael, z tohto celého mám taký zvláštny pocit. 🙂
Áno 🙂 toto celé pôjde na Angelárium 🙂 tvoj posledný článok bude aj celá pravda o nás dvoch 🙂
Teda… 🙂
Dramatické konce ti vždy išli najviac 🙂
To je fakt. 🙂
Pre teba tým všetko končí, budeš môcť vydýchnuť 🙂
Áno; striasť zo seba jednu vec a ísť ďalej. 🙂
Svojou vlastnou cestou. Tak, ako má na to právo každý 🙂
Už teraz vopred je mi ľahšie. 🙂 Ideme ešte k tým náboženstvám?
Áno 🙂 Náboženstvá vo svojej podstate nie sú diablovým nástrojom 🙂 len to chce otvorenejšie srdcia. Pravidlá sú fajn, pretože určujú cestu, ale nemali by byť príliš zväzujúce. Doktrína nie je všetko, ľudia potrebujú smer, ale zároveň by mali mať voľnosť. Ste predsa slobodné bytosti a mali by ste mať možnosť vybočiť zo zabehaných koľají. Načo inak by tam ten priestor medzi koľajami bol? 🙂 A ak chce niekto kráčať dvomi alebo viacerými cestami, prečo by mu v tom niekto mal brániť? Ľudia sa obracajú tam, kde sa cítia byť slobodní a prekážky znamenajú len väčší odpor, takže trvanie na prísnej doktríne je úplne scestné. Náboženstvá by mali byť dynamické a nie statické. Ľudia sú plní života a nie chodiace mŕtvoly. Ľudia sa učia od seba navzájom, prečo sa od seba nemôžu učiť aj náboženstvá? Bolo by také jednoduché zahodiť nenávisť a namiesto nej naozaj prijať lásku, lásku k živému a nie mŕtvemu a vzdialenému Bohu. Tak by to malo byť, ľudia by mali objaviť Boha v sebe navzájom a nie mimo seba
To si povedal pekne. 🙂
A už hovorím dlho 🙂 oddýchni si, láska, toto stačí 🙂

Tak čo, zlato, ešte pokračujeme? 🙂
Ak sa ti chce a cítiš sa na to 🙂
Ešte o náboženstvách?
Áno, už toho nebude veľa 🙂
Ja to vydržím. 🙂
Láska je stavebným kameňom toho pravého náboženstva. Nie je to žiadne konkrétne, ale kým je jeho základom láska, porozumenie a milosrdenstvo, tak je to to pravé náboženstvo. Láska ku všetkým bez podozrievania a odsudzovania, porozumenie tých, ktorí hľadajú svoju cestu a milosrdenstvo voči tým, čo nechápu alebo nechcú pochopiť. To sú základy náboženstva, ktoré môže patriť všetkým ľuďom a bude spájať miesto rozdeľovania. To by mal byť cieľ, náboženstvo pre všetkých ľudí rovnocenne bez ohľadu na farbu pleti alebo hmotnosť alebo vek alebo pohlavie. Jednotnosť namiesto sporov. Ja viem, je to utópia 🙂 ale je to pekný sen 🙂
Áno, krásny. 🙂
Bol by som rád, keby láska naozaj stála na prvom mieste nielen naoko, aby pod ňou nesilnela nenávisť voči odlišným a strach z nich a to by bolo k náboženstvám asi tak všetko 🙂

22 komentárov leave one →
 1. 24/09/2010 06:00

  Tak to chcelo veľkú odvahu Daeduwen. Som rada, že máš taký vzťah s Michaleom. 😀

 2. orionko permalink
  24/09/2010 16:06

  S Michaelom ste mi dali facku po ktorej som už dlchšie volal 🙂
  Ďakujem : )

 3. anjelicsue permalink
  24/09/2010 19:05

  Dae naozaj krásne … byť si takíto blízki … vlastne nedávno som mala možnosť prvý krát sa s Michaelom porozprávať na tému mojich srdcových záležitostí a klobúk dole veľmi mi to pomohlo a upokojilo ma to že to so mnou nie je až také stratené 🙂 dokonca si trochu zažartoval keď som sa ho pýtala prečo som sa s ním stretla iba teraz 🙂

 4. leloa permalink
  24/09/2010 20:49

  a mozem sa spytat? tak ty uz nebudes prispievat na angelarium? a co budes robit? a kam pojdes? a ostanes na slovensku? a uz ani nebudes ucit?

 5. leloa permalink
  24/09/2010 21:29

  a este by som sa chcela spytat, ze kedy zistil, ze si ta vyberie za zenu?

  • daeduwen permalink*
   26/09/2010 17:41

   tak na vsetky otazky na jednom mieste 🙂

   zatial to vyzera tak, ze uz nebudem prispievat. mozno sa nieco zmeni, ale zatial by toto malo byt uplne konecne

   co budem robit? jaaaaaj, konecne dozeniem cas strateny pri pocitaci a budem ho stracat inde 😀 😀 😀

   ostavam stale tu; na Slovensku a je mozne, ze sem budem este chodievat, len uz nebudem pisat clanky. ucit stale ucim, este stale ma zo skoly nevyhodili… 🙂

   Michael tvrdi, ze si ma vybral este predtym, ako sme sa zacali spolu rozpravat – vraj sme nejako spojeni od zaciatku vekov ci co (ale to mu verim len tak napoly, to je dost tazko stravitelne 🙂 ). ale faktom je, ze niekedy minule leto, ked som si davala raz cistit cakry, tak ten clovek, ktory mi cistenie robil pomocou kyvadla, zavolal k tomu Michaela… takze vraj vtedy 🙂

 6. orionko permalink
  24/09/2010 21:39

  Počkať je mi známe, že mávame stálych partnerov … potom paktujete spolu cele veky 😀 a aj ja s Istir 😀 … svet je krásne vymyslený 😀

  • anjelicsue permalink
   24/09/2010 21:51

   svet si tvoríme sami a vítame v ňom tých ktorí nám ponúkajú pomocnú ruku tam kde to potrebujeme 😀 a zostať môžu tak dlho ako budú chcieť 😀 ( však vedia ako to myslím že áno )
   😀 😀 😀

   • anjelicsue permalink
    25/09/2010 14:47

    Dae ostaň tak dlho koľko budeš chcieť 🙂 viem že každý potrebuje nasledovať svoj sen no ak sa tu sem-tam ešte niekedy stretneme budem len rada … pretože aj vďaka tebe som sa o sebe veľa naučila a pohla sa vpred …

 7. misicka permalink
  25/09/2010 11:22

  Ahoj Daeduwen,
  dakujem za vsetky tvoje clanky, su nadherne a zmysluplne, mne dali vela informacii, ktore som odniekial vedela a ty si to potvrdila. Posledny clanok o nabozenstvach je skutocne ceresnickou na torte v tom pozitivnom slova zmysle, pretoze tak som to od detstva citila. Mam podobny vztah s Michaelom ako ty, urcite to vela ludi zaskoci a prekvapi… Prajem ti v zivote vela lasky a stastia v ktore veris….

 8. orionko permalink
  27/09/2010 12:00

 9. leloa permalink
  27/09/2010 13:26

  ahoj,
  dakujem za vsetky odpovede. tak to je uz skoda, ze uz nebudes prispievat, mne sa tie clanky velmi pacili, boli velmi poucne a pekne atd. kvoli tomu som sem vzdy rada chodila.

 10. lilah permalink
  29/09/2010 06:25

  hm, … veľa šťastia prajem 😀

  tak táto veta ma dostala … 🙄

  Dokážem ti odpustiť všetko, len ma nezapieraj. Neschovávaj ma, ja chcem, aby o nás vedeli

  ako ľudia sme sa dostali k možnosti Tvoriť . Isto a to ani na tejto planéte, nepatríme medzi tých, ktorí sú najvyšší Tvorcovia, ale .. patríme do tej skupiny, ….
  dostali sme sa k zákonoum univerza, dostali sme sa k láske, a toto predsa nemôžeme zapierať, ….
  nie je predsa nič, čo by v nás vyvolávalo pocity hanby, či neistoty, je to predsa láska, túžime po nej všetci, chceme ju vidíme ju v iných a predsa stačí kukéres do svojho srdca…
  niekto ju vidí okamžite, niekto nie, lebo sato chúda krčí v kute srdca, ale je tam….

  … vždy povedať, čo si myslíme, vždy povedať že Ľúbime … nezapierať svoju lásku, a tým nemyslím konkrétnu osobu, či elementára alebo inú entitu 😉 😀 😀 😀 …
  jednoducho nezapierať Lásku ako pocit, je predsa taký nádherný …

 11. lilah permalink
  29/09/2010 08:46

  😡 .. hm, no teda, to sa už ozaj nedá spoľahnúť na žiadneho chlapa … :-x.. 😯 a ja že kam mi Michael odbieha už od minulého roka, a on za Tebou!!!

 12. Ivanko permalink
  29/09/2010 15:41

  Dnes som prišiel na Angelárium preto, lebo som si všimol, že má meniny Michal, Michaela a prvé čo ma napadlo, že má meniny aj Archanjel Michael a mohol by som mu tu zaželať, nech sa mu darí. Ja viem, meniny sú lokálne a viazané k dátumu, čo je veľmi ľudský pohľad, ale to jeho trápenie, čo v tomto článku opisovala Daeduwen, mi tiež pripadá veľmi ľudské.
  Ktovie, možno som si tu len mal prečítať pár vecí…

  • daeduwen permalink*
   29/09/2010 17:36

   alebo si mozno len mal nieco pripomenut mne… dakujem 🙂

 13. 23/03/2011 15:33

  a ja ze som “v tom” sama…:-)

  • daeduwen permalink*
   23/03/2011 15:44

   🙂 naucila som sa, ze nech sa mi stane cokolvek a myslim si, ze som jedina, ktorej sa to vobec mohlo stat, vzdy sa najde aspon jeden dalsi postihnuty uplne rovnako… 🙂

   z toho vyvodzujem asi univerzalne platny zaver, ze nikdy v nicom nie si sama 😛

   • 02/08/2011 18:25

    ja sa naopak drzim jednej veci, nie je podstatne ci sa mi to stalo jedinej. dolezite je co mi to prinasa. tiez sa tym zatial chlacholim ale ked sa nad tym zmyslim je absolutne jedno ci sa to stalo mne , dvom, 3 a viacerym ludom. vsimla som si, ze ked tymto sposobom potrebujem premyslat, vacsinou sa niecoho bojim, najcastejsie strachu z toho, ze ta druhi odcudzia a budu lutovat a ine. Pripadne strachu ze sa to bude opakovat. Pripadne ide len o strach ze ma vsetci uvidia v inom a svetle a budem vyznievat. Ono sa mi to stalo pred hodinkou. Len tak internetovo uvazujem. Toto treba prekonat.

 14. 02/08/2011 18:16

  Ja mam jeden postreh. Mne jedna pani, ktoru si inak vazim, pred pol rokom povedala ze moc premyslam hlavou. Viem ze jedolezite premyslat srdcom, ale nejako mi to nejde na rozum. A co sa tyka tych pravidiel, ako nahle si niekto vytvara pravidla, ktore ma niekto dodrziavat, vysledok je taky ze budes mat ludi co sa ich boja porusit a tych co ich porusia a budu nejak potrestani aby to odradilo ostatnych. Nie je dolezite ako sa tresta – peklo, zatratenie ale za co. Tym padom je nabozenstvo len vyclenenie urcitej skupiny ludi, ktora vyznava urcite hodnoty. Je jasne ze ked ich nevyznavas nepatris k nim. Co sa tyka prieniku asi najmarkantnejsi je v tom ze mas pocuvat Boha (nejaku formu energie, vsade sa vola inak) a neublizovat bliznemu, kedze kazdy clovek je jeho dielo a ak ublizujes druhemu, znevazujes Bozie dielo. Co sa tyka lasky, v podstate je v sade, lebo prejavom lasky je aj poslusnost. Prienik je asi aj sirsi nie som odbornik na nabozenstva. Netreba sa tym trapit, podla mna ide o prirodzenu ludsku vlastnost, ze kazdy chce byt sucastou skupiny a nebyt vyvrhelom. Pozostatok kmenoveho myslenia. Tie nezhody su len dosledok toho, ze aby skupina vydrzala, musia jej clenovia prijat vnutorne pravidla a chapat ich ako jedine spravne. Pri strete s druhou skupinou vznikaju nezhody. Uz sem pisem ako antropolog 😀 Moze byt, ze cielom postupu bude aj vykorenit toto myslenie, resp nejake jeho aspekty. Hlavne to ze clovek musi byt zodpovedny sam za seba. Ale viac neviem o:) Ak sa mylim opravte ma.

 15. truthseeker permalink
  14/12/2013 02:34

  Ty kokos: MILUJEM VÁS!!! MILUJEM CELÉ ANGELÁRIUM SO VŠETKÝMI VAŠÍMI CHANNELINGMI!!! Toto všetko je úplne v súlade s mojou vlastnou pravdou! V tom nie je žiadny strach! Už som poprečitoval všelijaké články a channelingy a mnohé mi nahnali strach alebo vyvolali vo mne sklamanie ale toto je proste ÚŽASNÉ!!! Vyvoláva to vo mne proste nádej v tie najkrajšie pravdy o stvoritelovy, stvoreniu, o ľudoch a celkovo o živote! Aj keď som mal doteraz nejake obmedzenia a strach voči “nebesiam” a kontaktu s nimi, tak pri Vás sa ich zbavujem. Toto je proste Ú Ž A S N Ě!!!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: